Lubricus – การหล่อลื่นที่มีความยืดหยุ่น โดย ออโต้ลูบ ซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง (ไทยแลนด์) บจก.

การหล่อลื่นที่มีความยืดหยุ่น          ระบบหล่อลื่น  Lubricus เป็นหน่วยหล่อลื่นขนาดเล็กมากสำหรับน้ำมันและจาระบีถึงระดับ NLGI 2 ระบบหล่อลื่นทำงานได้อย่างอิสระด้วยแบตเตอรี่หลัง (3.6V) หรือใช้แหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้าภายนอก (24VDC) ขึ้นอยู่กับรุ่นนั้น Lubricus มีช่องจ่ายน้ำมันมากถึงสี่ช่องและเหมาะสมที่สุดสำหรับการใช้งานกับจุดหล่อลื่นหลายจุด Lubricus เหมาะสำหรับการหล่อลื่นที่เรียบง่ายและเชื่อถือได้สำหรับตลับลูกปืน, ตัวนำทางเชิงเส้น,…

Continue Reading →

การเลือกใช้น้ำมันหล่อลื่นสำหรับอุตสาหกรรม โดย ออโต้ลูบ ซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง (ไทยแลนด์) บจก.

การเลือกใช้น้ำมันหล่อลื่นสำหรับงานอุตสาหกรรม          ขั้นตอนการผลิตเครื่องจักรกลในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ต้องได้รับการหล่อลื่นด้วยน้ำมันที่ถูกต้อง ทั้งชนิดและความหนืด ในตำแหน่งและเวลาที่ถูกต้อง โดยน้ำมันหล่อลื่นทำหน้าที่ให้การหล่อลื่นเครื่องจักรอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการเสียดสี การสึกหรอ กัดกร่อน และสามารถรับแรงกดกระแทกสูงได้ อีกทั้งยังมีคุณสมบัติในการป้องกันสนิม เพื่อให้เครื่องจักรสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีอายุการใช้งานที่ยาวนานมากยิ่งขึ้น ประหยัดค่าบำรุงรักษา การเลือกใช้น้ำมันหล่อลื่นสำหรับงานอุตสาหกรรม มีหลักเกณฑ์ที่สำคัญคือ  …

Continue Reading →